מקרקעין ונדל"ן

יד שנייה

דירה מקבלן

ליווי משפטי ועריכת חוזים

המשרד מספק שירות משפטי בכל שלבי עסקת הנדל"ן ומלווה את לקוחותיו  משלב הבדיקות המקדמיות של היבטי העסקה, הן בפן העסקי והן בפן המשפטי, עד להשלמת העסקה על כל היבטיה המשפטיים והמיסויים.

משרדנו מעניק שירותים משפטיים מגוונים בתחומי המקרקעין והנדל"ן

 • בדיקת נכסים לפני קניה
 • מיסוי מקרקעין, עם דגש על תכנון מס נכון ויעיל לצורכי הלקוח 
 • ייצוג משפטי בעת ניהול משא ומתן ועריכת זיכרון דברים
 • ייצוג וליווי בעת רכישה ומכירה של נחלה.
 • ייצוג וליווי בעת רכישה ומכירת דירה יד שניה, חנויות, דירות נופש
 • ייצוג וליווי בעת רכישת דירה מקבלן
 • ליווי משפטי בעת רכישה ומכירה של מגרשים (חקלאי/לבנייה)
 • ליווי משפטי לרכישה או מכירה של בית צמוד קרקע
 • ליווי משפטי עבור לקוחות הרוכשים נכס כחלק מקבוצת רכישה
 • ליווי בעלי דירות בפרויקטים של תמא 38/פינוי בינוי מול היזם
 • ליווי משפטי בנטילת משכנתא עבור רכישת הנכס
 • עריכת חוזי שכירות ללקוחות פרטים ומסחריים
 • הסכמי העברה ללא תמורה
 • העברת בעלות אגב גירושין
 • רישום נכסים בטאבו/חב' המשכנת/ מנהל מקרקעי ישראל
 • רישום חוזה חכירה והארכת זכות החכירה
 • רישום נכסי מקרקעין שהתקבלו בירושה על פי צו ירושה/ צו קיום צוואה
 • רישום הערת אזהרה לטובת רוכשים

כתבות בנושא

(1) שלב מקדמי

שלב מקדמי

• התקשרות עם עו"ד המתמחה בתחום הנדל"ן
• מו"מ לגבי הנכס (מחיר, מועדי תשלום, יתרה לסילוק משכנתא וכו')
• קבלת אישור עקרוני מהבנק לצורך נטילת משכנתא
• בדיקת הוצאות נלוות לרכישה
• בדיקות מקדמיות של הנכס ע"י העורך דין

(2) עריכת החוזה ע"י עו"ד

עריכת החוזה ע"י עו"ד

• העו"ד יגיע להסכמות משפטיות ומסחריות עם הצד שכנגד
• יקבל את כל האינפורמציה אודות העסקה
• יפעל לטובת האינטרסים של הלקוח ויערוך את החוזה בהתאם

(3) פגישה עם הרוכש/מוכר

פגישה עם הרוכש/מוכר

הפגישה נועדה להסביר את כל תהליך רכישת הנכס או מכירתו.

(4) חתימת החוזה - מזל טוב

(5) ניהול התיק לאחר חתימה

ניהול התיק לאחר חתימה

• רישום השיעבודים בתיק המשכנתא
• מעקב אחר התקיימות כל סעיפי החוזה
• מעקב אחר תשלומי המיסים ותשלומי התמורה על פי החוזה

(6) מסירת חזקה

מסירת חזקה

הסבר והנחיות לצורך המסירה ישלח פרוטוקול מסירה

(7) רישום הנכס על שם הרוכשים

רישום הנכס על שם הרוכשים

בטאבו/ חברה המשכנת/ מנהל מקרקעי ישראל (שלב סופי)