המדריך לפינוי שוכר

כשאתם משכירים נכס לשוכר אתם חותמים מולו על חוזה שכירות בו מפורטים תנאי השכרת הנכס, גובה דמי השכירות ומועד היציאה מהנכס.

אך מה קורה והשוכר מפסיק לשלם את דמי השכירות/ לא מעוניין לעזוב את הנכס בתום החוזה או לחלופין מפר תנאי מתנאי החוזה המצריך את עזיבתו מהנכס? אלו כלים ואפשרויות יש בידי המשכיר לפעול על מנת לפנות את השוכר מהדירה?

במאמר זה ננסה להסביר בקצרה ובמילים פשוטות את התהליך הקלאסי ביותר לפינוי השוכר מהדירה המושכרת.

  1. תחילה יש לפנות לעורך דין בעל ניסיון בפינוי מושכר להתחלת התהליך.
  2. בשלב הראשון מוציא עורך הדין מכתב התראה לשוכר בו מפורטות סיבות פינוי הנכס יחד עם בקשה מיידית לפנותו בטרם ינקטו הליכים משפטיים. לעיתים אף נשלח מס' מכתבי התראה- הכל בהתאם לנסיבות העניין.
  3. ככל והשוכר בשלב זה עדיין אינו מעוניין לפנות את המושכר נגיש כתב תביעה לפינוי מושכר לבית משפט השלום במחוז אזור המגורים של הנכס ונבקש צו פינוי.
  4. בשלב זה לנתבע קיימת הזכות להגיש כתב הגנה תוך 30 יום ממועד הגשת כתב התביעה. בית המשפט יקבע מועד לדיון התביעה לא יאוחר מ30 ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה. ( כלומר, תוך 60 יום מיום הגשת התביעה).
  5. בדיון בבית המשפט ישמעו טענות הצדדים ועדיהם (במידה ויש) ובתום הדיון ייתן בית המשפט פסק דין.
  6. ככל ופסק הדין שניתן קובע את פינוי השוכר מהנכס- על השוכר לפנות את הנכס במועד שנקבע בפסק הדין.
  7. במידה והשוכר אינו מכבד את פסק הדין שניתן ולמרות זאת לא מפנה את הנכס, בשלב זה נפנה להוצאה לפועל לצורך ביצוע פסק הדין.

שימו לב- תהליך פינוי מושכר הוא תהליך משפטי יחסית מהיר מכל תהליכי המשפט עליהם אנחנו רגילים לשמוע. מרגע הגשת הבקשה להוצאת הצו מתחייב בית המשפט לטפל בתיק עד 3 חודשים.

חשוב לדעת- תהליך פינוי מושכר הוא תהליך מהיר אשר במהלכו ניתן לתבוע רק את פינוי השוכר מהדירה ולא יידונו נושאים נוספים כגון דמי שכירות שלא שולמו, פיצויים שלא התקבלו, חשבונות שלא שולמו וכו'. ככל וירצה בעל הדירה לתבוע בעבור אותם נושאים יהיה עליו להגיש תביעה נפרדת בהליך רגיל.

כתיבת תגובה