מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס רכישה

תכנון מס

משרדנו  מעניק שירותים  משפטיים מגוונים בתחום מיסוי  והמקרקעין, למשרדנו ניסיון בבדיקת היבטי המס ותכנונו בעסקאות נדל"ן ומקרקעין, העסקה תתבצע בצורה הנכונה, המדויקת, ובעיקר הכלכלית ביותר עבורו.

משרדנו מעניק שירותים משפטיים מגוונים בתחומי המיסוי

 • חישוב מס שבח ומס רכישה של דירות מגורים
 • מס רכישה לתושבי חוץ/עולים חדשים/נכים
 • מס רכישה לחברה
 • מס שבח ומס רכישה  במכירת נדל"ן עסקי
 • היטל השבחה
 • מיסוי מוניציפאלי
 • בקשות  לפטור ממס שבח וממס רכישה
 • החזר מס רכישה לעולים חדשים
 • תכנון מס
 • חישוב מס שבח על פי מס מוטב (החישוב הלינארי החדש)
 • דיווח על הכנסות מדמי שכירות

כתבות בנושא