דיני חברות

הקמת חברה בע"מ או עמותה או שותפות

פירוק חברה בע"מ או עמותה/שותפות

עריכת הסכמים ומסמכים

המשרד מעניק יעוץ מקיף ומלא בנושאי תאגידים, חברות, עמותות, שותפויות, בעלי עניין, לרבות ליווי וייעוץ שוטף לפעילות העסקית של חברה, עמותה ושותפות.

משרדנו מעניק שירותים משפטיים מגוונים בתחומי דיני חברות

 • הקמה ורישום של חברות, שותפויות ועמותות
 • הקמת חברות בת או חברת אם
 • הקמת חברת חוץ בישראל
 • ליווי בפתיחת חשבון של חברה בע"מ או עמותה
 • פירוק של חברות, שותפויות ועמותות
 • עריכת הסכמי מייסדים
 • עריכת הסכם שותפים
 • עריכת הסכם למכירת מניות בין בעלי מניות
 • העברת מניות בין בעלי מניות ברשם החברות
 • שינוי פרטי החברה או העמותה ברשם החברות-שם, פעילות, כתובת וכו
 • עריכת הסכם זיכיון
 • עריכת הסכם שכירות/ רכישה עבור נכס מסחרי
 •  

כתבות בנושא